Vi utarbeidet FDV-dokumentasjon på tilbygget for tømrer.
Dette ble lagt inn i en web løsning, som Statsbygg hadde på dette prosjektet.

Kunde: Vebjørn Strømsnes AS

Prosjekt: Ålesund Trafikkstasjon

År: 2014