Prosjektering og Prosjektledelse

BIM
Det kommer stadig strengere krav til prosjektering.  Dette for å unngå kostbare feil, som feks kollisjon mellom feks kabelbro og ventilasjonskanal. Derfor stilles det krav til BIM-modellering i flere og flere prosjekter, med kollisjonstester. Det er mer tidkrevende å prosjektere i BIM pga man må være nøyaktig, men du tjener det inn igjen totalt sett.
Vi bruker DDS-CAD, som takler dette.
Vi har hatt flere prosjekter med krav til BIM-modellering.

Lysberegning
Vi bruker Relux til å lys-beregne. Det er ikke bare å lage et rom som feks en firkant og bruke standardverdier. Det blir som oftest feil. Det kan være hindringer som stikker under himling, som man må ta hensyn til, og fargevalg på alle flater i rommet.
Vi beregner alle rom, med alle fysiske mål og eventuell hindringer og farger.
Etter vi er ferdig, kjører vi ut en rapport for hele bygget. Denne blir overlevert til kunden.

Kortslutningsberegning.
For alle prosjekter innhenter vi kortslutningsverdier fra nettselskap, og bruker disse i Febdok.
Vi henter også ut kabellengder mm fra DDS-CAD, som vi bruker.
Vern ol får vi fra installatøren og legger korrekt vern inn i beregningene.
Febdok rapport blir overlevert kunde, når anlegget er ferdig.

Anbudsbeskrivelse.

Vi bruker Focus Anbud til å utarbeide arbeidsbeskrivelser.

Referanseliste

Fire alarm bell