Dette var et prosjekt som vi hadde i samarbeid med Sandøy energi AS.

Vi sto for følgende:

  • Prosjektering av elektro installasjoner i nytt tilbygg.
  • Prosjekter belysning.
  • Prosjekter brannvarsling i hele bygget.
  • Prosjektere spredenett.

Det var ikke branndokumentasjon og brannvaslingsanelgg på bygget.
Så vi måtte få utarbeidet branndokumentasjon og prosjekter et brannvarslingsanlegg, som dekker hele bygningsmassen.
Vi prosjekterte også ny installasjoner i nytt tilbygg, som består av verksted, lakkboks, sandblåsningsrom mm.

Vi utarbeidet også FDV til dette prosjektet.

Kunde: Erling Myklebust Mekaniske Verksted AS

Prosjekt: Nytt tilbygg

År: 2013