Dette er et anlegg som Bravida AS hadde.
Her ble det ikke spart på noe når det gjaldt pris og kvalitet.

Hallstein Nortun laget knx programmet for dette bygget og FDV'en.
Dette er et anlegg som styrer lys.
Det er lagt opp til behovstyrt belysning via tilstedeværelses-detektorer i kontorer mm. I prinsippet trenger du ikke tenke på lys fra du går inn døra og til du går ut igjen.
På møterom og kantine mm er det lagt opp til bryterpanel, som styrer lyset i soner.

Vi har fjerndrift på dette anlegget.

Kunde: Havila Holding AS

Prosjekt: Diamanten

År: 2008