Dette prosjektet var det Bravida AS som hadde. Hallstein Nortun gjorde programmeringen av KNX-anlegget og laget FDV.

KNX-anlegget styrer lyset, varme,ventilasjon og varmepumpe i bygget.
Det er lagt opp til behovstyrt belysning via bevegelses-detektorer i korridorer.På møterom og restaurant mm det lagt opp til bryterpanel, som styrer lyset i soner.
I møterom og reatuarant er det montert CO-følere, for å styre ventilasjon. Resten av bygget er delt i soner, der sonene kan åpnes og lukkes med brytere i resepsjonen.Sonestyringen er også koblet opp mot varmestyringen, slik att når en sone er ikke i bruk, går temeraturen feks ned til 10 grader.
Når rommene er i bruk er det satt opp nattsenking etter et gitt klokkeslett, men med mulighet for overstyring på rommene.
Varmepumpa blir driftet ut fra temperaturen ute. Viss temperaturen går over et vist nivå så går den over til kjøling og under et vis nivå går den over til varming automatisk.

Kunde:Hotell Ivar Aasen AS

Prosjekt: Hotell Ivar Aasen

År: 2008