Vi var innleid på dette prosjektet til Smarthub som byggeleder utbygging AMS-målere.

Arbeidet var stort sett i Stranda Energi As og Mørenett AS sine områder.

Arbeidet besto av:

  1. Lede byggemøter hos nett-selskap.
  2. Ta stikkprøver på kvaliteten på utført arbeid.
  3. Gjennomgang av Clean-up lister.
  4. Kontroll av utsatte punkt, for innhenting av målerdata.

Vi var også i en  periode i NEAS sitt område, for å hjelpe til med kontroller.

Kunde: Smarthub AS

Prosjekt: Smarthub AMS-målere

År: 2018

Leverandører