Etter kontroll fra branntilsynet og ønske fra brukere om nytt brannvarslingsanlegg, ble jeg kontaktet og bedt om å prosjekter og lage en anbuds-beskrivelse på et nytt anlegg.

Kunde: Haram kommune

Prosjekt: Tennfjord Barnehage

År: 2017

Leverandører