Dette er er bygg som vi server følgende anlegg.

  • KNX-anlegg
  • Adgangskontroll
  • Porttelefon
  • Sykesignal-anlegg
  • Personsøker-anlegg

KNX-anlegget styrer lys, brannalarmer, syke-signal i bygget.
KNX-anlegget er koblet opp mot et top-system, som visualiserer og styrer de forskjellige funksjonene.
Top-systemet er integrert mot Ascom sitt anlegg for å sende ut alarmer til personsøkere og mobiltelefoner.
Det er brukt brytere til å styre lyset i hele bygget.
I beboer-rom er det montert brytere mm for å styre alarmer fra beboerene. Dette blir koblet opp til alarmanlegget via top-systemet.

Det er også montert et adgangskontroll-anlegg for hele bygget. Dette blir driftet via lokal server.

Kunde: Vestnes Kommune

Prosjekt: Aktivitetssenteret.

År: 2008

Leverandører

Stork elektro & automasjon logo      Glamox Logo