Vi utarbeidet internkontroll på dette prosjektet for Alfred Nesset elektro AS.
Det ble laget et oppsett i .docx format.

Kunde: Alfred Nesset Elektro AS

Prosjekt: Seafood Farmers of Norway AS

År: 2013